ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 160,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียน  หลังที่ 1  แบบ 017  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 ด้วยเงินงบประมาณ 160,000 บาท  แล้วทำการต่อเติมเพิ่มอีก 140,000 บาท  จำนวนห้องทั้งหมด 8 ห้อง  แบ่งเป็นห้องพิเศษ 4 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ทุกห้อง (พอใช้)