ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 350,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียน  หลังที่ 2  แบบ 017  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ด้วยเงินงบประมาณ 350,000 บาท จำนวนห้องทั้งหมด 8 ห้อง  แบ่งเป็นห้องเรียน  7 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ทุกห้อง(โทรม)