ภาพกิจกรรม
เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยุ่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดชงโค
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,09:50   อ่าน 585 ครั้ง