ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ฯ
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561  นายเฉลา  สุขมหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง และ นายสมพร จันทร์ขอนแก่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนอำเภอวังจันทร์ ประจำปี 2561" โดยบูรณาการร่วมกันกับ "โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด" ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,11:21   อ่าน 218 ครั้ง