ภาพกิจกรรม
คนเก่งศรีชุมแสง
วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561 นำโดย นายสมพร จันทร์ขอนแก่น ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ระยอง  ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง  ผลการแข่งขัน คือ เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์ได้เหรียญทอง 200 เมตรชาย และ เหรียญเงิน 100 เมตรชาย เด็กชายพงศกร เนื่องจำนงค์ ได้ที่ 4 วิ่ง 400 เมตรชาย เด็กหญิงเมทินี คูเจริญสิน ได้ที่ 6 วิ่ง 100 เมตรหญิงและ ที่ 5 วิ่ง 200 เมตรหญิง เด็กหญิงเนตรนภา มั่นคง ได้ที่ 7 วิ่ง 1500 เมตรหญิง เด็กชายอนุชัย ดีหมั่น ได้ที่ 9 วิ่ง 800 เมตรชาย เด็กหญิงดาราวดี สมนึก ผู้ร่วมแข่งขัน วิ่ง 100 เมตรหญิงและ เด็กชายณัฐวัฒน์ ชวนชื่น ผู้ร่วมแข่งขัน วิ่ง 400 เมตรชาย

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,10:09   อ่าน 165 ครั้ง