ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,10:53   อ่าน 205 ครั้ง