ภาพกิจกรรม
นิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เข้าทำการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาคนและบุคลากรทางการศึกษา 2.พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3.การสร้างความสัมพันธ์ และ 4. สร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,10:58   อ่าน 140 ครั้ง