ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้ปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระมหาชนก โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,16:35   อ่าน 114 ครั้ง