ภาพกิจกรรม
อบรมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปี 2562
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแม่ครัว สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนบ้านชุมแสง เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จประกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562" จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชุมแสง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลชุมแสง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,15:17   อ่าน 152 ครั้ง