ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วม "โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562" โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชุมแสง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,15:47   อ่าน 166 ครั้ง