ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ประจำปี 2562
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2662 โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้นำตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม"โครงการสร้างเสริมสุขภาพในนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ประจำปี 2562" โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระมหาชนก โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,16:44   อ่าน 421 ครั้ง