ภาพกิจกรรม
คนเก่งศรีชุมแสง "กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค" ประจำปี 2562
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมพร จันทร์ขอนแก่น ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา "โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2562" ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง โดยผลการแข่งขันสรุปได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้
1.เด็กชายพิพัฒน์ธนสิทธิ์ พิมพ์นิ่ม ชั้น ป.6 ชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตรชาย รุ่น 12 ปี อันดับ 3 วิ่ง 200 เมตรชาย รุ่น 12 ปี และอันดับ 4 กระโดดไกลชาย รุ่น 12 ปี
2.เด็กชายพัชรพล งามนัก ชั้น ป.6 อันดับ 2 กระโดดไกลชาย รุ่น 12 ปี
3.เด็กชายอนุชัย ดีหมั่น ชั้น ป.4 อันดับ 5 วิ่ง 5,000 เมตรชาย รุ่น 15 ปี และ อันดับ 17 วิ่ง 1,500 เมตรชาย รุ่น 15 ปี
4.เด็กหญิงพุทธิชา พลตื้อ ชั้น ป.6 อันดับ 4 วิ่ง 1,500 เมตรหญิง รุ่น 15 ปี
5.เด็กหญิงธัญพิชา ชอบชื่น ชัั้น ป.6 อันดับ 9 วิ่ง 1,500 เมตรหญิง รุ่น 15 ปี
6.เด็กหญิงฑิตฐิตา ทวีกัลป์ ชั้น ป.6 อันดับ 5 วิ่ง 100 เมตรหญิง รุ่น 12 ปี
7.เด็กหญิงฐิติกา ทวีกัลป์ ชั้น ป.6 อันดับ 8 วิ่ง 200 เมตรหญิง รุ่น 12 ปี
8.เด็กชายคณิศร วิญญาสุข ชั้น ป.5 อันดับ 8 วิ่ง 400 เมตรชาย รุ่น 12 ปี
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,13:33   อ่าน 205 ครั้ง