ภาพกิจกรรม
สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง"
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านชุมแสงได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2562 ในหัวข้อกิจกรรม "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา โรงเรียนบ้านชุมแสง ที่ทางเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ร่วมกันจัดขึ้น ในงานนักเรียนทุกคนเข้าฐานรับความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน อีกทั้งโรงเรียนบ้านชุมแสง ร่วมรับผิดชอบในฐานมนุษย์กับการเคลื่อนไหว ชื่อกิจกรรม "ลูกเต๋าชี้ชะตา" เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกการคิดและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ต่อไป
**
https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.2392271830850647&type=3&uploaded=29**
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,14:08   อ่าน 340 ครั้ง