ภาพกิจกรรม
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้่งที่ 69 ระดับเครือข่ายฯ
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ฝึกซ้อมและนำตัวแทนนักเรยนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ โดยใช้สถานที่แข่งขัน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ในการนี้โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้เป็นตัวแทนในระดับเครือข่ายการศึกษา เข้าทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป จำนวนหลายกิจกรรม คือ 1)เวทคณิต ป.4-6 2)การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 3)แข่งขันซูโดกุ ป.1-6 4)เล่านิทาน(Story Telling) ป.4-6 5)พูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-3 6)พูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-6 7)อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 8)การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 9)ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 10)ประกวดมารยาทไทย ป.4-6 11)การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-6 12)การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 13)การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6 14)การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 15)กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กล่อนสี่(4 บท) ป.4-6 16)ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 17)เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-6 18)เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-3 19)คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 20)คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 21)ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 22)ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6 23)ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6 24)การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 และ 25)การแข่งขันวาดภาพระบายสีป.4-6  https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.2419710861440077&type=3
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,16:41   อ่าน 204 ครั้ง