ภาพกิจกรรม
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนงบประมาณในการซื้อพัดลมมาติดตั้งที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมแสงทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและติดตั้งพัดลมในอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป คือ 1.นางพัชรี ยืนหยัดชัย นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง 10,000 บาท 2.คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชุมแสง 14,250 บาท และ 3.สหกรณ์นิคมชุมแสง 10,000 บาท  https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.2429030287174801&type=3&uploaded=1
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,17:58   อ่าน 351 ครั้ง