ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของโรงเรียน การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 30 พ.ค. 2563 การแจ้งผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการเตรียมความพร้อม การดำเนินการและติดตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมแสง ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,16:24   อ่าน 47 ครั้ง