ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ ที่สนับสนุนหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น เจลล้างมือ และสบู่เหลว อย่างละ 10 ขวด และนางพัชรี ยืนหยัดชัย นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง สนับสนุนหน้ากากผ้า 350 ชิ้น พร้อมทั้งให้ยืมเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 ตัว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,20:10   อ่าน 33 ครั้ง