ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563
เดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง กล่าวคือ การประชุมปรึกษาหารือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณหมอจาก รพ.วังจันทร์ มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลชุมแสง เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อโควิด และตัดแต่งกิ่งไม้ การจัดเตรียมอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ฯลฯ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,18:58   อ่าน 108 ครั้ง