ภาพกิจกรรม
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ณ โรงเรียนบ้านชุมแสงบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,18:36   อ่าน 74 ครั้ง