ภาพกิจกรรม
การติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดเทอม
วันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมด้วยนางอัจฉรา วิมลเกียรติ และ นางปัญชลีย์ ปราณี ศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ในประเด็น มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมพระมหาชนก โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,21:25   อ่าน 22 ครั้ง