ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรค ระดับอำเภอ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรค ระดับอำเภอ (อ.วังจันทร์) ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการเข้าตรวจติดตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 การเปิดให้ใช้อาคารเรียน และตรวจสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,15:41   อ่าน 67 ครั้ง