ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ก.ค.2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี 1.นายศรีชัีย กิติกรเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบทีวีสี LED SHARP ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,000 บาท 2.นายเอกสิทธิ์ ฐิติศรารักษ์ ร้าน ช.แสงเจริญ มอบทีวีสี LED SHARP ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,000 บาท และ 3.นายเกียรติชัย วิทยผโลทัย ผู้จัดการบริษัทเกียรติชัยอะไหล่ยนต์ 2007 จำกัด มอบทีวีสี LED SHARP ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,000 บาท ทางโรงเรียนบ้านชุมแสง จักใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมแสงทุกคน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,15:45   อ่าน 33 ครั้ง