ภาพกิจกรรม
การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการ (งานวิชาการ/หัวหน้าสายชั้น) ดำเนินการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาและติดตามการจัดการเรียนการสอนของชั้นเรียน ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,22:37   อ่าน 24 ครั้ง