ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
แจ้งเรื่องจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 24 มิ.ย. 2563 ตามสถานที่ และเวลา ดังนี้
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ป.1 (เช้า) เวลา 9.00 -12.00 น.
ป.4(บ่าย)เวลา 13.00 -15.00 น.
ใต้อาคารเรียนใหม่
ป.2(เช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น.
ป.6(บ่าย) เวลา 13.00 - 15.00 น.
โรงอาหาร
ป.3(เช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น.
ป.5(บ่าย) เวลา 13.00 - 15.00 น.
อาคารอนุบาล
ชั้นอนุบาล 2 และ 3 (เช้า) เวลา 9 00 -12.00 น.

>>เพื่อลดการแออัดผู้ปกครองมารับเงิน  นร.ไม่ต้องมา

>> สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมาติดต่องานราชการ

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,21:38   อ่าน 3250 ครั้ง