ข่าวประชาสัมพันธ์
การขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน ในการนำนักเรียนระดับชั้น ป.3 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับใบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน ในการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ส่วนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.2 ยังไม่กำหนดวัน และ สถานที่ ในการนี้่ ครูประจำชั้นได้ทำการแจกให้กับนักเรียนทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำกลับไปให้ผู้ปกครองรับทราบอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต ตามเห็นสมควร วัน เวลา และ สถานที่ ระบุโดยละเอียดดังในเอกสาร สำหรับอาหาร ทางโรงเรียนมีให้นักเรียน จำนวน 2 มื้อ คือ มื้อเช้า และ มื้อเที่ยงค่ะ **รบกวนผู้ปกครองนักเรียนสอบถามกับบุตรหลาน เกี่ยวกับใบขออนุญาตดังกล่าว เพราะทางโรงเรียนได้แจกให้นักเรียนทุกคนค่ะ**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2558,12:27   อ่าน 778 ครั้ง