ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการเปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตามที่ทางโรงเรียนบ้านชุมแสง มีกำหนดการเปิดทำการเรียนเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 นั้น เนื่องด้วยวันดังกล่าวนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านติดประชุม ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามกำหนด จึงขอเลื่อนวันเปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไปเป็นวันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
** ทางโรงเรียนจะทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้หน้าโรงเรียนให้ทราบอีกทาง ในขณะเดียวกันรบกวนผู้ที่ได้อ่านข้อความดังกว่าวข้างต้นนีั้ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ**
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2559,09:42   อ่าน 650 ครั้ง