แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรได้รับการพัฒนาด้านใด
การบริหาร
ครูผู้สอน
ผู้เรียน
อาคาร สถานที่
IT
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/07/2013
ปรับปรุง 12/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 540391
Page Views 619803
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ชุมแสง วังจันทร์
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ชุมแสง วังจันทร์
3 โรงเรียนเขาตาอิ๋น ชุมแสง วังจันทร์ 038-010064
4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมแสง วังจันทร์
5 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ชุมแสง วังจันทร์
6 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์
7 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง วังจันทร์ (038) 666563
8 โรงเรียนวัดป่ายุบ ป่ายุบใน วังจันทร์
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ป่ายุบใน วังจันทร์
10 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์
11 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
12 โรงเรียนบ้านเขาตลาด พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
13 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
14 โรงเรียนบ้านชุมนุมใน วังจันทร์ วังจันทร์
15 โรงเรียนบ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ วังจันทร์ วังจันทร์
17 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ชำฆ้อ เขาชะเมา 038969142
18 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ชำฆ้อ เขาชะเมา
19 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ชำฆ้อ เขาชะเมา
20 โรงเรียนบ้านศรีประชา ชำฆ้อ เขาชะเมา
21 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา
22 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ น้ำเป็น เขาชะเมา
23 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน น้ำเป็น เขาชะเมา
24 โรงเรียนบ้านน้ำใส น้ำเป็น เขาชะเมา
25 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา
26 โรงเรียนบ้านสีระมัน ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
27 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
28 โรงเรียนบ้านคลองหวายโป่ง(สาขา) ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
29 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
30 โรงเรียนบ้านยางเอน ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
31 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง เขาน้อย เขาชะเมา
32 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ เขาน้อย เขาชะเมา
33 โรงเรียนสายสัมพันธ์ แกลง
34 โรงเรียนบ้านยางงาม กระแสบน แกลง
35 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม กระแสบน แกลง
36 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ กระแสบน แกลง
37 โรงเรียนวัดกะแส กระแสบน แกลง
38 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กร่ำ แกลง
39 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ กร่ำ แกลง
40 โรงเรียนวัดชากมะกรูด กร่ำ แกลง
41 โรงเรียนวัดกองดิน กองดิน แกลง
42 โรงเรียนวัดเขาน้อย กองดิน แกลง
43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน กองดิน แกลง
44 โรงเรียนบ้านหนองคุย กองดิน แกลง
45 โรงเรียนบ้านชำสมอ กองดิน แกลง 0-3862-6233
46 โรงเรียนวัดเขาสำรอง กองดิน แกลง
47 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คลองปูน แกลง
48 โรงเรียนวัดคลองปูน คลองปูน แกลง
49 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง
50 โรงเรียนวัดเนินยาง คลองปูน แกลง
51 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ คลองปูน แกลง
52 โรงเรียนวัดพลงไสว ชากพง แกลง
53 โรงเรียนวัดสมอโพรง ชากพง แกลง
54 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง
55 โรงเรียนวัดคลองชากพง ชากพง แกลง
56 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง
57 โรงเรียนวัดสันติวัน ชากพง แกลง
58 โรงเรียนวัดบุนนาค ชากโดน แกลง
59 โรงเรียนวัดเขากะโดน ชากโดน แกลง
60 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง (038) 671193
61 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ทางเกวียน แกลง
62 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง
63 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง
64 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ทางเกวียน แกลง
65 โรงเรียนอนุบาลจินดาวัฒน์ ทางเกวียน แกลง
66 โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) ทางเกวียน แกลง
67 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ทางเกวียน แกลง
68 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง
69 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ทุ่งควายกิน แกลง
70 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง
71 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ทุ่งควายกิน แกลง
72 โรงเรียนบ้านหนองไทร ทุ่งควายกิน แกลง
73 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน แกลง
74 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ทุ่งควายกิน แกลง
75 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ทุ่งควายกิน แกลง (038) 669002
76 โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา แกลง
77 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด บ้านนา แกลง
78 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด บ้านนา แกลง
79 โรงเรียนบ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง
80 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ปากน้ำกระแส แกลง
81 โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม (สาขา) ปากน้ำกระแส แกลง
82 โรงเรียนวัดเกาะลอย พังราด แกลง
83 โรงเรียนวัดพังราด พังราด แกลง
84 โรงเรียนวัดท่ากง พังราด แกลง
85 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด พังราด แกลง
86 โรงเรียนบ้านวังหิน วังหว้า แกลง
87 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง
88 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง วังหว้า แกลง
89 โรงเรียนบ้านเจริญสุข วังหว้า แกลง
90 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง
91 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น วังหว้า แกลง
92 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า แกลง
93 โรงเรียนบ้านสองสลึง สองสลึง แกลง
94 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย สองสลึง แกลง
95 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สองสลึง แกลง
96 โรงเรียนวัดคงคาวราราม ห้วยยาง แกลง
97 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง แกลง
98 โรงเรียนวัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง
99 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เนินฆ้อ แกลง
100 โรงเรียนวัดจำรุง เนินฆ้อ แกลง