ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียน  หลังที่ 5  แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณ 3,483,000 บาท  จำนวนห้องทั้งหมด 4 ห้อง  แบ่งเป็นห้องเรียน 3 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ทุกห้อง (ดี)