กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมะลิ ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภิณ แก้วงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2