กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ