กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมะลิ ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ