กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสารภี ประทุมหวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2