ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 1 (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 116,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 1  แบบ กรมสามัญ  336  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 ด้วยเงินงบประมาณ 116,000 บาท  แล้วทำการต่อเติมเพิ่มอีก 129,000 บาท  ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (พอใช้)