ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 350,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 3  แบบ สร้างเอง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ด้วยเงินงบประมาณ 350,000 บาท  ปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุด  และห้องอาเซียน  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (พอใช้)