ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 300,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารอเนกประสงค์  หลังที่ 5  แบบ สร้างเอง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555 ด้วยเงินงบประมาณ 300,000 บาท  ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุม  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)