ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 40,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นบ้านพักครู  หลังที่ 1  แบบบ้านพักกรมสามัญ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517  ด้วยเงินงบประมาณจาก อบจ.ระยอง จำนวน  40,000 บาท  มีจำนวน  2  ห้องนอน  1 ห้องน้ำ  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ทรุดโทรม)