ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นบ้านพักครู  หลังที่ 5  แบบบ้านพักกรมสามัญ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521  ด้วยเงินงบประมาณจาก อบจ.ระยอง จำนวน  60,000 บาท  มีจำนวน  2  ห้องนอน  1 ห้องน้ำ  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ทรุดโทรม)