ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 600,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นบ้านพักครู  หลังที่ 6  แบบแฟลต 8/12 หน่วย  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526  ด้วยเงินงบประมาณจาก สปช.จำนวน  600,000 บาท  มีจำนวน  8  ห้องนอน  4 ห้องน้ำ  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ทรุดโทรม)