ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 11,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สนามเด็กเล่น  เป็นแบบสร้างเอง  ด้วยงบประมาณจากเงินบริจาค  จำนวน  11,000  บาท  ขนาด 15 * 15 เมตร  สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)