ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา 2 (สนามวอลเล่ย์บอล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 70,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สนามกีฬา 2 แบบสนามวอลเล่ย์บอล  สร้างด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 70,000  บาท สภาพปัจจุบันใช้งานได้ปกติ (ดี)