ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นโรงเรียนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
     การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชาติตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม จึงเป็นการสมควรให้ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และพัฒนาสืบไป
     โรงเรียนบ้านชุมแสงในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการแสดง"ศิลปแม่ไม้มวยไทย" ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง โดยการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นจะมุ่งเน้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1089 ครั้ง