ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้
          โรงเรียนบ้านชุมแสงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐๓๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังแนบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2558,07:10   อ่าน 693 ครั้ง