ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 170) 27 ก.พ. 61
ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 211) 06 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโดมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ 2560 (อ่าน 283) 29 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านชุมแสง ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2560 (อ่าน 266) 07 ต.ค. 60
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปี 2559 (อ่าน 224) 14 ก.ย. 60
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (อ่าน 252) 14 ก.ย. 60
บทบาทและหน้าที่ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย / ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน (อ่าน 470) 14 ก.ย. 60
การรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 301) 21 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านชุมแสง ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 - 30 ตุลาคม 2559 (อ่าน 324) 12 ต.ค. 59
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2559 (อ่าน 396) 23 ส.ค. 59
แจ้งเลื่อนการเปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 484) 30 เม.ย. 59
โรงเรียนบ้านชุมแสง ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2 (อ่าน 315) 01 เม.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 429) 26 มี.ค. 59
กำหนดการับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 434) 08 ก.พ. 59
การขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน ในการนำนักเรียนระดับชั้น ป.3 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 630) 23 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 ชุด (อ่าน 496) 27 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้ (อ่าน 557) 13 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในโรงเรียน (อ่าน 514) 17 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นโรงเรียนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (อ่าน 880) 18 มี.ค. 57