ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 99) 23 มิ.ย. 63
การจำหน่ายเสื้อผ้าของโรงเรียน (อ่าน 76) 22 มิ.ย. 63
การรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 75) 22 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือกักตัว 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 207) 11 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ปรับตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTVเหลือ 5 วิชาเท่านั้น (อ่าน 135) 01 มิ.ย. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 273) 15 พ.ค. 63
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 (อ่าน 1915) 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง.... (อ่าน 164) 15 พ.ค. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.6 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 1397) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.5 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 371) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.4 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 4727) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.3 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 258) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.2 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 198) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองชั้น ป.1 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 183) 11 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองอนุบาล 2-3 เปิดให้บุตรหลานฝึกฝน (อ่าน 578) 11 เม.ย. 63
แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 (อ่าน 162) 27 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้ันักเรียนมารับนมโรงเรียน ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระมหาชนก (อ่าน 165) 19 มี.ค. 63
แจ้งปิดเรียนปีการศึกษา 2562 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 171) 09 มี.ค. 63
ราคาท้องถิ่น ปร4-ปร6 (อ่าน 678) 04 ม.ค. 62
แบบแปลนอาคารเรียน 318ล./55ก (อ่าน 729) 04 ม.ค. 62
ฟอร์ม แบบ ปร4 - ปร6 (อ่าน 627) 04 ม.ค. 62
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55ก (อ่าน 600) 04 ม.ค. 62
ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 946) 06 ธ.ค. 60
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปี 2559 (อ่าน 911) 14 ก.ย. 60
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (อ่าน 750) 14 ก.ย. 60
บทบาทและหน้าที่ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย / ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน (อ่าน 2906) 14 ก.ย. 60
การรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 832) 21 ก.พ. 60
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2559 (อ่าน 867) 23 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 ชุด (อ่าน 874) 27 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้ (อ่าน 933) 13 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านชุมแสง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในโรงเรียน (อ่าน 879) 17 ธ.ค. 57
โรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นโรงเรียนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (อ่าน 1373) 18 มี.ค. 57